اگر یادتان باشد قبلاً راجع به خوراکی های زنگ تفریح اینجا یک مطلبی نوشته بودم.

سپهر متوجه شد بعضی ها می توانند یواشکی خوراکی هایشان را تا آخر بخورند.مثلاً گوجه سبز را در یک پلاستیک تیره می ریزند .یا کیک را درسته قورت می دهند.که البته من گفتم هیچ کدام برای سلامتی اش خوب نیست.و قبلاً هم به این نتیجه رسیده بودیم تنها خوردن کار جالبی نیست و باید به دوستانش هم تعارف کند و مقداری از خوراکی ها را برای آنها در نظر بگیرد هرچند که خودشان خوراکی یا مقدار زیادی پول همراهشان باشد.چون به نظر آنها خوراکی های سپهر جالب ترند !

دیروز سپهر دو تا گوجه سبز را با یک سکه ی یک ریالی(با عکس شیر و خورشید) که خیلی دوست دارد جمع کند معاوضه کرده بود واز این معامله اش راضی بود.حالا به جای ریختن میوه در ظرف آن را در کیسه فریزر می ریزم و توی جیبش می گذارد.نان پنیرش را هم توی ساندویچ ساز نمی گذارم.