من این شیرینی را از روی دستوری که در تالار گفتمان سفرخونه بود درست کردم.

این هم آدرسش :سفره خونه این هم آدرس آشپزش شهلا خانم

من اعتراف می کنم که به جای نشاسته ی ذرت از نشاسته ی گندم استفاده کردم و زیاد از مزه اش خوشم نیامد.