خانم نسرین بهجتی این ریز نکته ها را برایمان فرستادند .

 1 .برای حل کردن زعفران سائیده از یخ استفاده کنید زعفران را با یک تکه کوچک یخ درون استکان بریزید پس از آب شدن تدریجی یخ آب زعفران زلال و خوش رنگ را مشاهده کنید .
2 0ظرف ژله شما قبل از این که مواد ژله را در آن بریزید باید خیس شود. همین طور ظرف ژله ای که می خواهید ژله را در آن سرو کنید قبل از استفاده باید خیس شود این کار برای نچسپیدن ژله  می باشد.
 3. ما همیشه ظرف کیک را قبل از ریختن مواد کیک چرب می کنیم این کار اشتباه است فقط کف ظرف باید چرب شود چون با چرب کردن تمام ظرف پف کیک کم می شود .