روایت نسرین بهجتی از مربای به
فصل مربای به است ... اگر می خواهید مربای خوش رنگ و بی نظیری بپزیذ چند نکته مهم را باید رعایت کنید ... فابلمه شما حتی المقدور مس سفید باشد یا از قابلمه لعابی استفاده کنید ... به تا کامل نپخته شکر نریزید ... شکر را در سه مرحله بریزید...مربای به حداقل 6 ساعت با شعله بسیار کم باید روی اجاق باشد سعی کنید با قالب قلب دو سه عدد به را قالب بزنید تا مربای شاعرانه و عاشقانه ای با دستور سر آشپز شاعر سر سفره صبحانه امسال داشته باشید .

این هم روایت من از مربای به بود.