سپهر و مینا

حالا چرا چپ چپ نگاه می کنید؟

وقتی سپهر و مینا از حالا و خیلی زودتر از حالا برای هفتم مرداد و یکم خرداد برنامه ریزی تولدشان را می کنند، چه اشکالی دارد بگوییم صد و چهل و هفت روز تا عید مانده؟