مینا خانم که از سه هفته پیش سرفه می زند و داروهایش هم تمام شده ولی هنوز ، هروقت یادمان می رود چند تا سرفه می زند که یادمان باشد.

آقا سپهر هم از پنجشنبه تا یک شنبه مدرسه نرفت و حسابی آمپول نوش جان کرد.البته شنبه رفت ولی پس فرستادنش. خدا را شکر خوب شده .

خودم هم جا نماندم و دو روز با آنتی هیستامین و قرص سرماخوردگی سر می کردم و هنوز هم در عوالم خواب آلودگی و آرزوی یک خواب راحت بسر می برم ولی وقتش را پیدا نمی کنم.امروز دومین جلسه ی مدرسه ی مینا است که باید بروم ، خدا مسئولین مدرسه ی سپهر را خیر بدهد که در مهر ماه فقط یک بار جلسه ی اولیا داشتند.

مواظب باشید سرما نخورید خیلی بدمزه بود.