دستت درد نکند نسرین جان من همدان هستم و الان آمدم بیرون دلم برای همه تنگ شده بود. این روایت نسرین خانم :

دستور یک ترشی بی نظیر الان فصل خرفه است   .. خرفه ها را با قیچی نصف میکنیم با کمی آب می پزیم 10 دقیقه در آبکش میریزیم با سیر خرد شده هویج قالب زده گکپر و تخم گشنیز نیمکوب و نمک در سرکه میریزیم حتما در شیشه و در یخچال نگه داری شود برای جوجه کباب و انواع کبابها ترشی بی نظیری است گل

این روایت قدیمی خودم بود.