از همدان یک کارتون رشته ی پلویی خریدیم و آوردیم مشغول وزن کردن و جدا کردن مقداری از آن هستم.رشته ی خوبی است.

وقتی پست قبلی را نوشتم همسرم گفت رشته ی تحصیلی معلمت را نوشتی ؟حالا می نویسم .رشته ی ایشان حسابداری ( از دانشگاه شرکت نفت) بود که به خاطر تدریس بینش اسلامی در آموزش وپرورش  رشته ی اصلیشان را رها کرده بودند.خیلی هم در کار شان موفق بودند .  همکاران من که امسال با رشته ی الکترونیک و ریاضی کاربردی  رسمی شده اند ، نمی توانند هنرآموز کامپیوتر شوند وباید پنج شش سال تدریس شان را در کوزه بگذارند ،پارسال به دختر دایی ام با چهارده سال تدریس گفتند رشته ات نامربوط است و برو راهنمایی اجتماعی و زبان و حرفه وفن درس بده .الکترونیک به کودکان استثنایی و ریاضی کاربردی به آموزش ابتدایی و... مربوط است یا نه من کاری ندارم .ولی وقتی کسی چندین سال یک رشته را با موفقیت درس می دهدو خیلی بیشتر از زمانی که یک نفر برای لیسانس گرفتن لازم دارد وقت صرف می کند.چرا تجربه وزحماتش را فقط به خاطر عنوان رشته و بخش نامه هایی که ...دور بریزیم؟

اصلاً به من چه همان رشته ی پلو بهتر است مخصوصاً برای ماه رمضان که خیلی آدم را سیر نگه می دارد و دیرتر گرسنه می شویم.

بعداً نوشت: دوستم http://www.ngh2.blogsky.com/آنی دستور رشته پلو را خواسته بود که قبلاً http://mozhganamini.persianblog.ir/post/62/ نوشته بودم.