لجن خوار و بامبو

می خواستم اینجا عکس هشت پا بگذارم ولی توی خانه هشت پا نداشتیم از لجن خوارمان عکس گرفتم .چه فرقی دارد .این را هم نمی گذاشتم از فایتر عکس می گرفتم .دلفین، زرافه ،مرغ عشق و...همه پیشگو هستند. ای بابا ما قدر این فالگیرهای مترو را نمی دانستیم که با مرغ عشق فال حافظ می گرفتند .تصورش را بکنید یکی توی مترو با هشت پا فال بگیرد.

من فلسفه ی علاقه به تماشای فوتبال را نمی دانستم ،گفتند : خیلی هیجان انگیز است و یکی از مهم ترین دلایل هیجان انگیز بودنش غیر قابل پیش بینی بودنش است خوب حالا یک هشت پا پیدا شده نتایج را پیش بینی می کند.یعنی فوتبال نصف هیجانش را از دست داده است؟

از هیجان واینا که بگذریم یکی بیاید جواب مینا را بدهد که می گوید مامان (تو که زیست شناسی خواندی) بگو ببینم هشت پا چه طوری می تواند این کارها را بکند؟