بالاخره اسم سپهر را در بک مدرسه نوشتیم .(اگر از تکرار کلمه ی مدرسه سپهر سرم داد نمی زنید یا چندتا ... نثارم نمی کنید.)سه روز در هفته از ساعت هشت تا یک کلاس دارد هزینه کلاس ها با هزینه ثبت نام حساب شده و به قول سپهر مجانی است !دیروز اولین روز کلاس های سپهر بود وبعد از اینکه چند سری توی دل بنده رخت شسته شد و بابایش (که روز پدر با تاخیر گرامی باد)به مدرسه ومسئول سرویس زنگ زد واز مدرسه به خانه زنگ زدند و... ساعت دو ونیم به خانه رسید.

مینا هم دو روز درهفته کلاس زبان مدرسه اش را دارد که هزینه اش جدا پرداخت شد وخود بنده باید زحمت بردن و آوردنش را بکشم و خواهش کرده که سرویسی نباشد.دیروز به بابایش (که روز پدر با تاخیر گرامی باد )گفت :یه چک بده مامان من را کلاس اسکیت ثبت نام کند.حالا چک چیه؟ همان چیزی که کاغذی است و برای ثبت نام مدرسه لازم می باشد.ولی ثبت نام کلاس با کارت عابر بانک مامان که به طور جادویی پر از پول می شود انجام شد . مینا لیست بلند بالای کلاس های مرکز ... را نگاه می کرد وسفارش می داد بنده هم با دیدن هزینه کلاس ها سخت متفکر شده و گفتم همان کلاس اسکیت کافی است آن هم یک ماه.مینا گفت : یعنی کلاس های سپهر از من بیشتر باشد ؟ تو من را دوست نداری؟