به جانماز نگاه می کردم و دعایی که رویش نوشته شده بود را می دیدم ."شما در شب های احیا به کدام مسجد می روید؟از صوت کدام قاری بیشتر خوشتان می آید؟و..."   این ها سوالاتی بود که در پیش ثبت نام مدرسه ی راهنمایی ... از سپهر پرسیده بودند پدر ومادر هم هر کدام پرسشنامه ی جداگانه و متفاوتی داشتند.صمیمی ترین دوست پسرتان کیست؟! یعنی این ها بچه های کلاس سپهر را می شناسند؟!سر جلسه ی امتحان ورودی هم موبایل مراقب زنگ می زند و برای بچه ها نوحه پخش می کند.خب اشکالی که ندارد موبایل مراقب روشن باشد! وقت امتحان هم رعایت نشد هم نشد.نمی دانم چرا آزمون برگزار کردند؟بعد گفتند تلفنی به افرادی که قبول شدند خبر می دهیم.

من از اینجا از تمام کسانی که اضطراب کنکور دانشگاه ، گزینش و... آن را به کلاس پنجم ویا حتی اول دبستان منتقل کرده اند تشکر می کنم .