گل کنگر

قضیه که اسباب کشی یا همان خانه کشی خودمان ( همدانی)بود با امتحانات سپهر و جشن الفبا،تولد مینا و...

از همه مهمتر اینکه وسایل یک خانه بزرگتر را در خانه ای کوچکتر جا بدهی.

حالا چه ربطی به این عکس ها دارد؟

توت

ادامه مطلب


در کمد

چند وقت پیش که به دامن طبیعت پناه برده بودیم و نمی خواستم چیزهای خوب خوبش را بکنم وبا خوردن و خشک کردن همراه همیشگی خودم بکنم.(حتی قبل از این که رشته ی زیست شناسی قبول شوم به علت علاقه ی زیاد به گیاهان گل ها وگیاهان را می کندم ولای روزنامه و کتاب خشک می کردم یا کنگر و ... را برای پختن می کندم  و خلاصه با دسته ای از گلهای خودرو از طبیعت بر می گشتم.)حالا فقط از آنها عکس می گیرم تا صدمه ای به جمعیتشان وارد نشوددر ضمن جای نگهداری شان را ندارم.

باز هم بگم چه ربطی به اسباب کشی دارد ؟!

من خانه قبلی را خیلی دوست داشتم. گشتم وگشتم از همه ی چیزهای خانه که دوستشان داشتم در کمدی که قد کشیدن بچه ها را روی آن علامت می زدم انتخاب کردم نه می شد بخورم ونه با خود بیاورم ونه با آن غذا بپزم ،عکسش را گرفتم .البته خوب نشدقد مینا هم معلوم نیست ولی یادگاری خوبی از خانه قبلی است.

پی نوشت: از همه دوستان که به یاد من بودند و هستند تشکر می کنم .قلب