طبیعت زیبای ایران

طبیعت ایران آنقدر زیباست که نمی شود در یک انشا توصیفش کرد ولی شاید توانست قسمتی از آن را توضیح داد .

دشت های سبز ایران و گل هایی که در آن قرار دارند مانند دامنی گلدار برای ایرانند. دامنی که هیچ وقت کهنه ومندرس نمی شود. داشتن هم چین دامن زیبایی به هر قیمتی می ارزد. چارقد ایران کوهستان های مرتفع آن هستند که بر روی آن ها برف سفیدی نشسته است ، به همین دلیل ایران باید پیراهن گرمی همچون کویر لوت بپوشد .کویری که گرمترین کویر جهان است. من از داشتن چنین وطنی به خودم افتخار می کنم وبرای سالم نگه داشتن طبیعت زیبای ایران می کوشم.