بابونه

بابونه هم از گیاهان خودرو ،خوراکی و دارویی که در این فصل از آن استفاده می شود.به جزاستفاده در آش یکی از راههای خوردن بابونه پختن با برنج است.

مواد لازم :

بابونه ی خردشده یک لیوان    برنج دو پیمانه ی پلوپز    نمک وروغن به مقدار دلخواه   آب دو پیمانه (بسته به نوع برنج کم وزیاد می شود)

آب را جوش آورده نمک  وبرنج را توی آن می ریزیم .سپس روغن وبابونه ی خرد شده را هم اضافه می کنیم.وقتی آبش به سطح برنج رسید درش را گذاشته با حرارت کم دم می کنیم.

این پلو را مانند سبزی پلو با گوشت  یا مرغ پخته ویا ... مصرف می کنیم.