مواد لازم :لیمو ترش    آب لیمو   نمک   پودر فلفل قرمز

با چاقوی تیز یک شکاف عمیق  +  شکل     روی لیمو می زنیم.هسته های لیمو را در می آوریم .پودر فلفل ونمک را توی شکاف لیمو می ریزیم .بیست وچهار ساعت لیمو را ب این حالت خشک می کنیم .لیمو ها را توی شیشه می چینیم .آنقدر روی لیموها    آب لیمو  می ریزم تاروی آنها راکامل بگیرد. شیشه را در یخچال می گذاریم بعد از یک ماه ترشی جا افتاده وآماده است .