شکوفه زدن درختان ،نسیم ملایم بهاری ،حاجی فیروز سر چهار راه ،سمنو،سنجد ،سیر ،سبزه ،سنبل ،آجیل ،شیرینی و... همه از آمدن بهار به ما خبر می دهند و ما با لباس های نو ،خانه تکانی و ... به پیشواز بهار می رویم . با عید وعیدی و سفره ی هفت سین به او خوشامد می گوییم .بهار هم در جواب خوشامد ما شادی و نشاط ،طبیعت زیبا و میوه های بهاری را به ما می دهد. با آمدن بهار همه ی ما ایرانی ها خوش حال می شویم وبه عید دیدنی می رویم .ما در عیددیدنی عیدی می دهیم و عیدی می گیریم .ایرانی ها در اسفند آماده ی شنیدن صدای پای بهارند وتا وقتی بهار برسد روزشماری می کنند.