ادامه مطلب


هربار که همدان می رفتیم ،سپهر شعر می خواند

 همدان شهر منه  یه تومنم یه تومنه

بعد از محلی که به دنیا آمده بود رد می شدیم و... مینا اعتراض می کرد پس من چی ؟ چرا یک بار به بندر عباس نمی رویم ؟

بالاخره بندرعباس هم رفتیم و زادگاه مینا خانم را نشانش دادیم .چندتا عکس هم گرفتیم که یادش نرود.البته وقتی بندرعباس رسیدیم مینا یک سری حرکات موزون را شروع کرد که بندر عباس شهر منه یه تومنم ،ولی گفتم نه عزیزم بندری ها اینجوری حرف نمی زنند واین چیزها را نمی گویند.بعد گفت پس چی ؟ گفتم مثلا" می گویند : خوش هوندین