امروز تولد وبلاگی من است.هورا

یک سال گذشته و من چیزهایی را که دوست داشتم اینجا نوشتم .بعضی وقتها آنها که برای آشپزی آمدند خاطره دیدند وگاهی برعکس .امیدوارم مرا ببخشید این روش را دوست دارم هر چند آمار وبلاگم پایین باشد.هنوز هم با گذاشتن عکس قهرم وفعلا" هم آشتی نمی کنم.اینجا دوستان خوبی پیدا کرده ام و از این موضوع خوشحالم.

یک سال پیش همدان  رفته بودیم  و خواهر شوهرم به خاطر کارش وبا آموزش هایی که محل کارش دید، وبلاگ درست کرد.من هم تقلب نموده شروع به وبلاگ نویسی کردم .یکی دو بار هم تلفنی اشکالاتم را رفع کرد.این شماواین هم عاقبت چشم و هم چشمی.نیشخند