امروز دوم دی ماه است .دیروز به اداره ی وزین آموزش وپرورش زنگ زدم .چهار بار شماره مستقیم امور اداری که همان کارگزینی می باشد، را گرفته ، یا کسی گوشی را بر نمی داشت یا مشغول بود.بالاخره شماره تلفنخانه را گرفته و به کارگزینی متصل شدم.

الو سلام من از همکاران بازنشسته ی پیش از موعد هستم.نیشخند

بله بفرمایید.

احکام ما صادر شده؟

 اسمتون؟

مژگان امینی.

صدای ورق زدن.

نه خیر.

پس کی صادر می شه؟!من از اول مهر بازنشسته شدم.کلافه

هفته ی دیگه ان شاا... .

پس از حقوق هم خبری نیست.آخ

ان شا ا... ماه دیگه.

خیلی ممنون.گریه

حالا همه بگین ان شاا... برای حقوق بنده ،پاداش که پا داشت و رفت معلوم نیست کی برگرده؟