مواد لازم : انگور سیب یا هر میوه ای که سرکه اش را دوست دارید

طرز تهیه : انگور را از خوشه اش جدا کرده در شیشه ریخته در جای گرمی قرار می دهیم .چون احتمال سر رفتن هست باید در محلی قرار بدهیم که اگر سر رفت مشکلی پیش نیاید و یا سر ظرف را خیلی خالی بگذاریم.اگر سرکه سیب یا گلابی می گیریم باید آنها را خرد کرده در ظرف بریزیم.بقیه اش مثل سرکه انگور است .بعد از حدود چهل روز یا بیشتر اگر سرکه ترش شده بود از تفاله جدا کرده می جوشانیم و استفاده می کنیم.