سلام امروز بعد از سالها اول مهر در خانه هستم .اولین روز بازنشستگی من است .اولین روز کلاس اول مینا (بجز جشن شکوفه ها که به قول خودش آشنایی با مدیر و معلم بود.)اولین روز کلاس پنجم سپهر و خلاصه کلی اولین روز دیگه برای کلی آدم دیگه ...