لبوی پخته را رنده می کنیم .به اندازه وزن خودش به آن شکر اضافه می کنیم .با آب می جوشانیم تا غلظت آن به اندازه مربای هویج شود.کمی گلاب و آب لیمو اضافه می کنیم.چند دقیقه هم به این صورت  با حرارت کم می جوشانیم. راستی درش رانگذارید.اگر دوست داشته باشید با ماست دسر خوشمزه ای می شود.