فرانشیز یعنی چی؟ یعنی سهم بیمار از هزینه ی درمان ؟!یا معنی دیگری دارد؟ مثلا"٢٢٠٠٠تومان از٣٠٠٠٠تومان یک نوع فرانشیز است.امیدوارم گذر هیچ کس به آزمایشگاه ودکتر و... نیفتد.