چند تا ازدوستان همیشه می گن آخرش دستور کشک بادمجانت را به ما ندادی.اصلا فوت کوزه گری را نمی گی.حالا هرچی دوست دارید حساب کنید.من این جوری کشک بادمجان درست می کنم:بادمجان(پوستش مشکی.خیلی سفت نباشد.سرش سبز روشن وخار دار باشد.)راپوست می کنم از طول نصف می کنم ودرآب ونمک غلیظ می اندازم.بعد از یکی دوساعت در آب نمک بودن... یکی دو ساعت می گذارم تا آبش برود .در روغن باآرامش(نه باعجله)گاهی برای صرفه جویی در روغن با ظرف در بسته سرخ می کنم .پیاز را سرخ می کنم زرد چوبه اضافه می کنم .نصف آن را برمی دارم. بازکمی زرد چوبه اضافه می کنم کمی گوشت چرخ کرده یا سویابا آن سرخ می کنم.حالااینها را با بادمجان وآب می پزم قبل از تمام شدن آب دو حبه سیر راله کرده باکشک به آنها اضافه می کنم وحداقل نیم ساعت با حرارت کم می جوشانم تا به روغن بیافتد. برای تزیین آن از پیاز داغ زرشک وگردو(تفت زاده) نعنا داغ وسیر سرخ شده  استفاده می کنم. کمی کشک وزعفران آب کرده هم بد نیست.    تمام شد هرچی فوت وفن و... بلد بودم نوشتم. مخصوصا برای سمیه عزیزم که باحمید آقا نوش جان کند.             

نوش جان


کشک بادمجان