گوگل ترجمه فارسی به انگلیسی و بالعکس را به امکاناتش اضافه کرد .به آدرس زیر بروید
 
البته این نسخه آلفا یا آزمایشی است و برای  بهتر شدن آن شما بایستی با آن همکاری کرده و در گزینه ای که در زیر قرار دارد و شما آن را آن صفحه میبینید , ترجمه صحیح را وارد نمائید و تائید کنید تا باعث پیشرفت این سرویس شوید .
Contribute a better translation