بعد از رفتن بچه ها به مدرسه گوشی را چک می کنم ببینم دیشب پیام مهمی آمده یا نه؟

چشمم به یک پیام تبلیغاتی می افته تنبلی چشم بیماری است که ممکن است اصلا از آن خبر نداشته باشید موجب کوری می شود ... خلاصه اول صبح آنقدر از این بیماری تنم به لرزه می افتد که یادم می رود ما همه بالای پنج سال و عینکی هستیم و تقریبا سالی یک بار چشم پزشک دل و روده ی چشممان را بررسی می کند!

 باخودم می گویم راستی تاحالا به این مراکز برای تنبلی چشم مراجعه کردیم؟!!نکند تنبلی چشم داشته باشیم!