امسال از آن سالهایی است که من حسابی از خجالت خیابان انقلاب درآمدم.یعنی آمار کتاب خری ما رفته بالا!

بعضی از انتشاراتی هایی که در زمینه ی کمک درسی (اصلا چرا باید همچین چیزهایی باشد؟) برای یک درس یک پایه چهار مدل کتاب دارند و پاسخنامه هم جداست.کتاب های مربوط به کنکور که دیگه هیچی نگم بهتره!

خلاصه تجارت خوبی است امیدوارم روز به روز جیبشان پر پول تر شود!

پی نوشت : توی تلگرام با چندتا از دوستان وبلاگی صحبت کردم دلم برای اینجا تنگ شد.